Niewykluczona jest propozycja 40-proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r. i 30-proc. udziału OZE. Pomysły Komisji Europejskiej skrytykowali polscy europosłowie.

KE rozpoczęła w środę konsultacje w sprawie polityki klimatycznej i energetycznej UE w perspektywie 2030 r. Komisja w tzw. zielonej księdze uruchamiającej konsultacje pyta m.in., czy UE powinna wyznaczyć nowy wiążący cel redukcji emisji CO2 po 2020 r. Konsultacje potrwają do 2 lipca.

-Są ludzie, także w Komisji Europejskiej, którzy mówią, że jeden cel redukcji emisji CO2 do 2030 roku wystarczy. Zgodziłbym się, że może jest to najważniejszy cel, ale tylko ten jeden nie wystarczy. Jesienią i zimną będziemy omawiać tę kwestię - powiedział komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger.

Komisarz popiera kontynuację trzech celów wyznaczonych na 2020 r., czyli redukcji emisji CO2, zwiększenia udziału energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Zaznaczył, że ciężar realizacji nowych celów powinien być różnie rozłożony na poszczególne państwa w zależności od ich potencjału.

Komisarz zasygnalizował, że KE może zaproponować nowy wiążący cel redukcji emisji CO2 do 2030 r. przed końcem roku; wyraził nadzieję na taką propozycję także w przypadku energii odnawialnej. Dodał, że cel dotyczący efektywności energetycznej może być przedstawiony później. - Ambicją Komisji jest to, by pod koniec tego roku wyjść z propozycjami legislacyjnymi z wiążącymi celami - powiedział komisarz.

- Jestem realistą, mamy wybory do Parlamentu Europejskiego w maju przyszłego roku i propozycja KE będzie podjęta niezwłocznie przez europarlament nowej kadencji i radę ministrów UE w drugiej połowie 2014 r. (...) Gdybyśmy mieli wiążące cele na 2030 rok przyjęte w 2015 roku, to byłby dobry czas - nakreślił kalendarz przyjmowania nowych celów Oettinger.

Także komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard oceniła, że "wiążące cele to skuteczne cele", choć również podkreśliła, że "dzielenie obciążenia" między kraje UE jest ważnym elementem klimatycznej i energetycznej polityki UE. Odnosząc się do możliwej wysokości nowych celów, oceniła, że cel 30-proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r. byłby niewystarczający. - Gdyby przyjąć cel trzy razy 30 proc. na 2030 r., to skończylibyśmy z celem trzy razy pięćdziesiąt na 2050 r. To byłoby niewystarczające - powiedziała.