Maria Olszewska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego pomorskiego urzędu marszałkowskiego poinformowała, że oprócz 11 farm wiatrowych, które mają powstać na lądzie do 2016 r., "w dalszej perspektywie czasowej prawdopodobne jest powstanie dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2245 MW". Oceniła, że obecnie w województwie może być postawionych ok. 150-200 wiatraków.

Przyznała, że planowane w województwie inwestycje są często powodem protestu lokalnej społeczności. Jako najbardziej znany konflikt w ostatnich latach wymieniła Dębki, gdzie po raz pierwszy w Polsce planowano ustawienie w morzu 33 wiatraków. - Jednak mieszkańcy oraz osoby odwiedzające Dębki zaprotestowali i uznano, że inwestycja nie może zostać zrealizowana - wyjaśniła. Oceniono, że ze względu na położenie w obszarze chronionym programem Natura 2000 inwestycja stanowiłaby zagrożenie dla migracji ptaków.

Poinformowała, że urząd marszałkowski nie ma informacji o tym, że jakiś samorząd podjął uchwałę w sprawie odległości od domostw, w jakich mogą być stawiane wiatraki czy np. zlecił opracowanie raportu nt. skutków pracy turbin.

Według portalu "Stop wiatrakom" w woj. pomorskim protesty są obecne w ok. 20 miejscowościach, m.in. w gminach: Choczewo, Krokowa, Kartuzy, Stegna, Trąbki Wielkie, Liniewo, Ostaszewo i Sztum.

W gminie Ostaszewo (powiat Nowy Dwór Gdański) są plany budowy sześciu farm wiatrowych, liczących łącznie 50 wiatraków. Elżbieta Marcinek-Szleja ze Stowarzyszenia Nowa Góra z Nowej Kościelnicy w rozmowie podkreśliła, że "mieszkańcy Nowej Kościelnicy i całej gminy Ostaszewo nie są przeciwni wiatrakom jako takim, ale domagają się, aby turbiny były ustawiane dalej od zabudowań". Wyjaśniła, że mieszkańcy postulują, aby w przypadku jednego wiatraka ta odległość wynosiła 2 km od zabudowań, a dla farmy - 4 km.

Powołując się na wypowiedź wójta powiedziała, że wiatraki mają stać w odległości 500, 740 lub 1000 metrów od zabudowań.

Poinformowała, że przeciwnicy wiatraków zebrali podpisy prawie 700 mieszkańców pod wnioskami do studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Na podstawie studium ma być opracowany plan zagospodarowania, który może określić ewentualne lokalizacje siłowni wiatrowych.