Wśród celów programowych Forum Rozwoju Efektywnej Energii znajduje się miedzy innymi edukowanie ludności obszarów wiejskich i podmiejskich w zakresie efektywnych, bezpiecznych i czystych rozwiązań energetycznych, zwiększanie świadomości polskich polityków, władz wykonawczych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym, a także mediów w kwestii potrzeb i braków energetycznych na obszarach wiejskich i podmiejskich oraz zachęcenie decydentów do zmian legislacyjnych dotyczących rozwiązań energetycznych przy uwzględnieniu interesów mieszkańców terenów wiejskich i małych miast.

Jak udało się nam dowiedzieć ramach działalności Forum 2010 roku zostaną zrealizowane badania świadomości i wykorzystania efektywnych rozwiązań energetycznych na terenach pozamiejskich. Dodatkowo, niezależni eksperci zaangażowani w pracę FREE, przygotują teksty, które wraz z wynikami badań będą stanowiły część specjalnej publikacji. Dokument ten zostanie zaprezentowany polskim politykom, władzom centralnym i lokalnym, a także zainteresowanym organizacjom na ogólnopolskiej konferencji poświęconej tematyce świadomego wyboru efektywnych energetycznie źródeł energii na terenach wiejskich i podmiejskich.

- Polska zobowiązała się do przestrzegania szeregu dyrektyw i podejmowania działań oczekiwanych od wszystkich członków UE. Działania te to m.in.: redukcja emisji CO2, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zabezpieczenie dostaw energii oraz zabezpieczenie i poprawa warunków dla rozwoju gospodarki wiejskiej. Jednak nadal na właściwą realizację polityki energetycznej Polski największy wpływ mają podmioty gospodarcze z sektora przemysłowego: huty, fabryki, elektrownie oraz duże aglomeracje miejskie. A przecież prawie 40% Polaków mieszka na terenach wiejskich. Dlatego też publiczna dyskusja na temat konieczności redukcji emisji szkodliwych pyłów, efektywnych przyjaznych środowisku źródeł energii, musi dotyczyć terenów pozamiejskich – mówi Sylwester Śmigiel, Przewodniczący Inicjatywy FREE.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!