Prezes TGE Ireneusz Łazor poinformował w poniedziałek, że w związku z potrzebą skorygowania systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE), giełda przeprowadziła szereg spotkań z przedstawicielami branży i członkami Rejestru Świadectw Pochodzenia.

- W odpowiedzi na sugestie rynku przygotowaliśmy dodatkowe indeksy lepiej obrazujące sytuację w sektorze OZE. Dzięki temu uczestnicy rynku będą mogli reagować na zachodzące zmiany, a tym samym skuteczniej planować inwestycje - podkreślił Łazor.

TGE poinformowała też, że wolumen obrotu certyfikatami na Rynku Praw Majątkowych w pierwszym kwartale 2013 r. wyniósł 23,699 TWh - co stanowi wzrost o 31 proc rdr. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia zarejestrowanych jest 1737 podmiotów, a od początku roku 2013 r. TGE przyjęła 81 nowych członków. Transakcje na Rynku Praw Majątkowych odbywają się codziennie od poniedziałku do czwartku - w poniedziałki i środy - pozasesyjne, we wtorki i czwartki - sesyjne. Wszystkie indeksy będą publikowane we wtorki i czwartki.

Rozpoczęcie publikacji nowych indeksów dla całego rynku "zielonych certyfikatów" prezes Łazor zapowiadał w rozmowie z przed miesiącem. Jak dodał, giełda pracuje jeszcze nad produktem typu forward dla rynku certyfikatów, który mógłby zabezpieczyć firmy przed wahaniami cen. - Prowadzimy dialog z Radą Nadzorczą TGE i KNF, żeby móc spełnić wszystkie wymagania konieczne do uruchomienia tego instrumentu, będącego prawem majątkowym, którego cena bezpośrednio zależy od cen energii - mówił wtedy.

Zgodnie z polskim prawem każdy producent lub sprzedawca energii musi uzyskiwać pewien jej procent ze źródeł odnawialnych i legitymować się świadectwami pochodzenia, tzw. zielonymi certyfikatami. Jeżeli ich nie posiada, może je kupić na rynku - na dedykowanym parkiecie TGE bądź w obrocie pozasesyjnym, na podstawie umowy dwustronnej. Jeśli tego nie zrobi, musi zapłacić tzw. opłatę zastępczą na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ceny certyfikatów kształtuje rynek, opłata zastępcza jest ustalana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).