Jak poinformowali organizatorzy jest t to jedyne tego typu spotkanie naszym kraju, w pełni poświęcone problematyce polskiego sektora energetyki słonecznej termicznej, skierowane do producentów kolektorów, dystrybutorów, przedstawicieli handlowych i instalatorów słonecznych systemów grzewczych oraz wszystkich zainteresowanych inwestycjami na rzecz wykorzystania energii słonecznej.

Celem tegorocznego Forum jest przede wszystkim przedstawienie potencjału gospodarczego i kierunku rozwoju energetyki słonecznej cieplnej gwarantującego wdrożenie przez Polskę dyrektywy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii. Dlatego też w jego trakcie miedzy innymi zostaną zaprezentowane i poddane dyskusji założenia i tezy przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki krajowego Action Plan oraz roli i miejsca energetyki słonecznej w narodowej gospodarce.

Istotnym punktem podczas Forum będzie też dyskusja na temat niezbędnych działań na rzecz wdrożenia Action Planu w Polsce, uwzględniającego w znacznie większym stopniu sektor energetyki słonecznej, niż w przypadku Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!