Niedawno odbyła się konferencja w tej sprawie pt. „Biopaliwa a kryteria zrównoważonego rozwoju. Implementacja dyrektywy RED". Wnioski jakie można wyciągnąć po niej są niezbyt optymistyczne.


- Redukcja udziału biopaliw w paliwach transportowych musi spowodować duże zakłócenia w całym łańcuchu biopaliwowym. Redukcje tego wskaźnika istotnie wpłynie na poziom dochodów rolników. Rzepak i inne rośliny oleiste nie są objęte w UE działaniami interwencyjnymi ale dyrektywa biopaliwową miała pośredni wpływ interwencyjny dając możliwość uzyskania przez rolników dodatkowych dochodów przez zwiększenie produkcji - poinformował dr inż. Lech Kempczyński, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Dodatkowo redukcja udziału biopaliw istotnie zakłóci także bilans paszowy w krajach Wspólnoty, w tym również w Polsce.

- Niestety może również negatywnie wpłynąć poziom zatrudnienia w przemyśle związanym z produkcją biopaliw. Lekceważenie tego niebezpieczeństwa przez instytucje unijne wydaje się co najmniej dziwne wobec wysokiego poziomu bezrobocia notowanego obecnie we Wspólnocie - zauważa.

- Podczas konferencji przypomniano również skutki wdrożenia dyrektywy biopaliwowej z roku 2003. Stwierdzając, że zainicjowany przez Komisję Europejską intensywny rozwój biopaliw w Unii Europejskiej zaowocował stworzeniem zakładów produkujących biokomponenty o potencjale produkcyjnym około 20 mln ton, w budowę których zainwestowano ponad 6 mld euro i stworzono tysiące nowych miejsc pracy. Szacuje się, że w latach 2004 - 2011 w produkcję estrów metylowych w Polsce zainwestowano ponad 1 mld złotych - przypomniał dr Kempczyński.

Jak zaznacza specjalista podsumowując spotkanie można przyjąć, że przy wysoce niepewnym uzyskaniu zakładanych efektów ekologicznych pewne negatywne skutki ograniczenie produkcji rzepaku to :
- znaczne ograniczenie dochodów rolników,
- istotne pogorszenie się bilansu paszowego,
- pogorszenie rentowności przemysłu olejarskiego, estrowego i okołorolniczego,
- redukcja miejsc pracy w przemyśle olejarskim i okołorolniczym,
- czasowe ograniczenie ilości miejsc pracy w przemyśle estrowym,
- osłabienie konkurencyjności uczestników unijnego łańcucha biopaliwowego wobec producentów pozaunijnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!