Kluczowa zmiana dotyczy zmniejszenia wymaganego udziału paliw ekologicznych dolewanych do paliw konwencjonalnych – z 10 proc. (docelowy udział w 2020 r. wytyczony w dyrektywie biopaliwowej RED) do 5 proc. - informuje FAMMU/FAPA.

KE jest zdania, że po 2020 r. wsparcie produkcji biopaliw powinno zostać utrzymane tylko w przypadku, gdy prowadzić to będzie do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pod warunkiem, że biopaliwa nie będą produkowane z surowców rolnych stosowanych na cele konsumpcyjne i paszowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!