Na otwarcie w zakładu przybyło ponad stu gości. Byli to między innymi przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych w osobach Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego - Pana Tomasza Możejko, Starosty Powiatu Międzychodzkiego - Pana Juliana Mazurek, Burmistrza Międzychodu - Pana Tomasza Musiał oraz Sołtysa wsi Łowyń - Pana Jerzego Matalewskiego. W otwarciu uczestniczyli również przedstawiciele inwestora, przedsiębiorcy współuczestniczący w procesie inwestycyjnym, dostawcy surowca oraz media.

Licznie zgromadzeni goście mieli okazję zwiedzić zakład oraz zapoznać się z funkcjonowaniem zainstalowanej linii produkcyjnej, której innowacyjna konstrukcja umożliwia zmniejszenie odpadu w procesie produkcji nawet o połowę (do 7 - 8 proc.). Zastosowane w zakładzie rozwiązania umożliwiają przetworzenie do 2500 ton surowca w ciągu miesiąca, czyli nawet 83 tony dziennie. Technologia zastosowana w zakładzie pozwala na wykorzystywanie surowica, będącego w granicznym stanie wilgotności (nawet do 20 proc.), co stanowi szansę na sprzedaż słomy dla dostawców, którym z powodu zbyt dużej wilgotności surowca nie udało się znaleźć nabywcy dla swoich produktów.

Wykorzystanie w zakładzie odpadów produkcji rolniczej w postaci słomy sprawia, iż produkowana energia jest energią całkowicie ekologiczną. Na pytania zgromadzonych gości, dotyczące konstrukcji i funkcjonowania linii produkcyjnej cierpliwie udzielał odpowiedzi Pan Dariusz Jońca - Dyrektor Techniczny Green Energii Polska.

Inicjatorzy przedsięwzięcia, poprzez jego realizację, mieli na celu osiągnięcie następujących założeń:

  • stworzenie ekologicznego produktu spełniającego najwyższe standardy
  • zwiększenie efektywności produkcji poprzez innowacyjne technologie
  • dostosowanie produktu do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących odnawialnych źródeł energii
  • stworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie lokalnego rynku

W 2011 roku Green Energia Polska pozyskała dofinansowanie za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013, co pozwoliło na stworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego. Inwestorzy liczą, iż realizacja inwestycji przyczyni się do ożywienia gospodarczego rejonu. Jeszcze w tym roku w Zakładzie planuje się zatrudnienie kilkudziesięciu osób.

Podobał się artykuł? Podziel się!