W pracowni znalazły się m.in. ogniwa fotowoltaiczne z układami dającymi możliwości przesyłu wytworzonej w nich energii do sieci energetycznej. Urządzenia te przekazała dla Centrum Kształcenia Praktycznego niemiecka firma zajmująca się produkcją i montażem takich urządzeń z miasta partnerskiego Opola - Ingolstadt.

Częścią pracowni jest również zamontowany na dachu placówki układ złożony z ogniwa elektrowni wiatrowej oraz ogniwa słonecznego pracujący jako hybryda. - Jeśli nie ma słońca to pozwala on czerpać energię z wiatru - wyjaśnił dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Andrzej Leszczyński.

Pracownia ma również rozbudowaną stację meteorologiczną, przykładową pompę ciepła i modele turbin wiatrowych. Dyrektor placówki zapewnił, że dla uczniów są już przygotowane pierwsze programy kształcenia i trzech nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu energetyki odnawialnej.

Nabór do czteroletniej klasy, która będzie kształcić techników systemów i urządzeń energetyki odnawialnej prowadzi już Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu. Klasa o takim profilu będzie istnieć pierwszy rok. Zajęcia praktyczne będą się odbywać właśnie w nowootwartej pracowni Centrum Kształcenia Praktyczego.

- Zainteresowanie naborem mogłoby być większe, mamy póki co chętnych na zaledwie połowę z trzydziestu oferowanych miejsc. Ale to z pewnością przyszłościowy kierunek kształcenia, o którym nie mówiło się dotąd niewiele, bo nie było takiego zawodu - stwierdziła wicedyrektor opolskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Lilianna Wachułka.

Samo Centrum również planuje uruchomienie od 1 września kursów kwalifikacji zawodowych dla techników urządzeń systemów energetyki odnawialnej. - Odpowiednia ilość zajęć u nas, a potem zdany przed komisją egzamin pozwalałby technikom mechanikom czy technikom elektrykom na zdobycie dodatkowego zawodu - powiedział Leszczyński.

Rektor Politechniki Opolskiej prof. Jerzy Skubis zadeklarował, że jest szansa na to, by utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Praktycznego wpłynęło na otwarcie kierunku studiów związanego z OZE. - Mamy uprawnienia do utworzenia takiego nietypowego, nowatorskiego kierunku. Mogłoby to być na przykład kształcenie inżynierów w zakresie odnawialnych źródeł energii - stwierdził rektor.

Zaznaczył, że Politechnika Opolska i Centrum Kształcenia Praktycznego mają już dobre doświadczenia w tego typu współpracy. Utworzenie w 2006 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego pracowni mechatroniki pociągnęło za sobą stworzenie kierunku studiów mechatronika na Politechnice.

Koszt uruchomienia pracowni OZE oszacowano na ok. 250 tys. zł. - Część zadań koniecznych do jej uruchomienia wykonywanych było na zasadzie zleceń wewnętrznych, a część przez samych uczniów - wyjaśnił Leszczyński.

Podobał się artykuł? Podziel się!