Zdaniem PSEW kompetencje w zakresie kreowania polityki energetyczno - klimatycznej Polski, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii, rozproszone są pomiędzy kilka resortów, zasadne jest powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii.

- Obecnie w zdecydowanej mierze te zadania realizowane są przez ministerstwo gospodarki, a także przez ministerstwo środowiska, rolnictwa czy infrastruktury oraz instytucje im podległe. W każdym z tych ministerstw stworzone są specjalne komórki czy zespoły zajmujące się tematyką OZE. Specyfika rozwoju odnawialnych źródeł energii wiąże się jednak z koniecznością zintegrowania i zsynchronizowania działań tych zespołów i instytucji dla uzyskania pożądanego efektu w postaci skutecznego transformowania gospodarki w kierunku niskoemisyjnej - pisze PSEW w apelu do premiera.

Działania takiego pełnomocnika mogłyby być realizowane na dwóch płaszczyznach: inicjowania prac Rządu w zakresie rozwoju OZE, a także koordynowania wszelkich prac legislacyjnych dotyczących rozwoju OZE, które są realizowane przez centralne instytucje administracji państwowej. Z pewnością prace Pełnomocnika ds. OZE wymagałyby wsparcia eksperckiego i organizacyjnego. Dlatego niezbędne byłoby stworzenie zaplecza merytorycznego - np. w strukturach Ministerstwa Gospodarki - i powołanie nowego Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii - dodaje PSEW.

Podobał się artykuł? Podziel się!