Inno-Eko-Tech to projekt realizowany przez Politechnikę Białostocką, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt realizowany będzie do końca 2014 r. a jego całkowity koszt wyniesie 88 048 161,43 zł z czego 87 663 420,72 zł stanowić będzie wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Głównym celem projektu jest budowa i wyposażenie nowoczesnego Centrum dydaktyczno - badawczego alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB (WBiIŚ), a także podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań ICT (Information and Communications Technology).

W wyniku realizacji projektu wsparcie uzyska 36 laboratoriów i pracowni dydaktycznych. Powstanie 673 stanowisk badawczych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczo - pomiarowy. Infrastruktura ICT umożliwi studentom nabycie praktycznych umiejętności wykonywania badań, które znajdą swoje zastosowanie w praktyce inżynierskiej

Centrum umożliwi działalność dydaktyczną oraz prowadzenie badań naukowych nie tylko WBiIŚ, ale także innym wydziałom uczelni z zakresu rozwiązań i technologii innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów technologii wytwarzania energii.

Powstałe Centrum pozwoli stworzyć na Politechnice Białostockiej nowy kierunek: biotechnologię oraz makrokierunek: ekoenergetykę współtworzony przez WBiIŚ (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), WE (Wydział Elektryczny) i WM (Wydział Mechaniczny).

Realizacja projektu umożliwi zatem zwiększenie liczby studentów zainteresowanych nauką w tym zakresie na kierunkach oferowanych na PB: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn.

Zakończenie budowy Centrum INNO-EKO-TECH zaplanowano na 25 września 2014 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!