Niewykluczone, że USA pod presją argumentów wysuwanych przez wiodące ośrodki analityczne, w tym OECD, będą zmuszone zrewidować swoją politykę biopaliwową.

Kolejny sezon bilans kukurydzy w USA pozostanie napięty. W sytuacji rekordowo wysokich cen kukurydzy i spadku cen ropy spada opłacalność produkcji bioetanolu. Według dyrektora ds. handlu i rolnictwa OECD, USA powinny obniżyć cele zużycia kukurydzy na bioetanol. Ken Ash z Dyrekcji Handlu i Rolnictwa OECD stwierdził, że obecna sytuacja nie jest jeszcze na tyle dramatyczna jak w sezonie 2007/2008, kiedy „napięta"podaż podstawowych surowców roślinnych doprowadziła do niepokoju i zamieszek politycznych w niektórych krajach, jednak narastające ryzyko gorszych zbiorów w USA ponownie stawia problem popytu na bioetanol.

W opinii analityków ODA, wyjątkowo napięty bilans kukurydzy w Stanach może doprowadzić do debaty politycznej w kampanii prezydenckiej i prowadzić do wiążących decyzji. ODA podkreśla, że ograniczenie produkcji bioetanolu w USA jest realne, gdyż Amerykanie rozpoczęli produkcję gazu łupkowego, co zapewnia im alternatywne źródło energii.

Dynamicznie rosnąca produkcja bioetanolu w USA, dla którego surowcem jest kukurydza, jest znaczącą pozycją po stronie popytowej amerykańskiego bilansu zbożowego. Dotychczas Stany popierały dalszy rozwój produkcji bioetanolu, pomimo coraz wyraźniejszych wskazań, że jest to jedna z kluczowych przyczyn zwyżek cen surowców roślinnych, w tym zbóż, odnotowywanych w ciągu kilku ostatnich sezonów. Jednak do tej pory władze USA nie chciały „dotykać"wrażliwej politycznie kwestii celów w produkcji bioetanolu.

Amerykańska agencja ochrony środowiska EPA pod koniec grudnia ubiegłego roku podała cele wyznaczające udział biopaliw dolewanych do paliw kopalnych, tzw. RFS (ang. Renewable Fuels Standards) na bieżący rok i kolejne lata. Cel dla produkcji biopaliw na 2012 r. został wyznaczony na 15,2 mld galonów, tj. o 9 proc. więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. W kolejnych latach cele te są coraz wyższe, dochodząc do 36 mld galonów w 2022 r.

W bieżącym roku nadal podstawowym surowcem w amerykańskiej produkcji biopaliw ma być kukurydza - cel ok. 13,2 mld galonow. Pewne zmiany w polityce biopaliwowej USA już się jednak rozpoczęły. Z końcem 2011 r. wygasła ulga podatkowa do tzw. blendingu (dolewania bioetanolu do paliw konwencjonalnych) w wysokości 45 centów do galona. Sezon ten będzie więc pierwszym od wielu lat, w którym dynamiczny wzrost produkcji bioetanolu w USA zostanie przyhamowany.

Zdaniem ekspertów z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA), mniejsze zużycie kukurydzy na cele biopaliwowe w USA dałoby szansę na poprawę równowagi amerykańskiego bilansu kukurydzy i przynajmniej zahamowało rosnącą tendencję cenową. Rynek amerykański w dużym stopniu wyznacza poziom cen zbóż na świecie, stąd poprawa amerykańskiego bilansu zbożowego miałaby znaczenie dla kształtowania się cen w skali globalnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!