Jak pokazuje raport w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 roku oprócz dużego wzrostu zatrudnienia, zwiększył się też dochód z czystej energii - o 15 proc., osiągając kwotę 127 mld euro. A udział energii odnawialnej brutto w końcowym zużyciu energii wyniósł 12,4 proc., w porównaniu z 11,5 proc. w 2009 roku (w raporcie nie uwzględnia się energii nuklearnej).

Te liczby może nie wydają się tak ekscytujące, ogłaszane ponad rok po fakcie, ale są to najnowsze dane ogarniające całość ogromnej i różnorodnej branży. W 2011 roku sektor rozwijał się w UE w dalszym ciągu intensywnie, więc obecnie liczby zatrudnionych, czy dochodu są z pewnością większe niż te z 2010 r.

Gdzie w sektorze OZE jest najwięcej miejsc pracy?

Największym pracodawcą w Europie w 2010 roku był sektor energii z biomasy stałej zapewniając 273 000 miejsc pracy. Następna w liczbie zatrudnionych była fotowoltaika - 268 110 miejsc pracy. Trzecia była energia z wiatru - 253 145 miejsc pracy.
W Polsce najwięcej miejsc pracy jeśli chodzi o OZE było w sektorach: biopaliw - 9600, energii z biomasy stałej - 7500 i energii z wiatru - 7000.
A oto kraje, gdzie jest najwięcej pracy przy wytwarzaniu czystej energii:

1. Niemcy - 361 360 miejsc pracy (zwłaszcza w sektorze fotowoltaiki, ale również energii z wiatru i stałej biomasy)
2. Francja -174 735 miejsc pracy (głównie w stała biomasa i fotowoltaika)
3. Włochy - 108 150 miejsc pracy (głównie fotowoltaika i wiatr)
4. Hiszpania - 98, 300 (głównie wiatr, biopaliwa i energia słoneczna)
5. Szwecja - 54 780 (głównie biomasa stała)
...
10. Polska - 28 450 (głównie biopaliwa i biomasa stała)

Podobał się artykuł? Podziel się!