Najwyższa z kar, 14 mln złotych, wymierzona została za niezrealizowanie przez ukarane Przedsiębiorstwo Narodowego Celu Wskaźnikowego. Zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, którzy je sprzedają lub zbywają w innej formie na terytorium Polski, albo zużywają na potrzeby własne, począwszy od 1 stycznia 2008 r. są obowiązani zapewnić w danym roku co najmniej minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości sprzedanych lub zużytych paliw. Ukarane przedsiębiorstwo nie wypełniło zapisów zawartych w ustawie.

Najwięcej prowadzonych postępowań - 161 z ogólnej liczby 247 - związanych było z nieprzestrzeganiem przez przedsiębiorstwa zapisów koncesji udzielonych im przez prezesa URE.

Najwyższe z kar w tym obszarze wymierzone zostały za m.in. nieprzestrzeganie warunków koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, w tym nieutrzymywanie urządzeń i instalacji energetycznych w należytym stanie i wyniosły 1 000 000 zł oraz 608 000 zł. Ukarani przedsiębiorcy naruszali także zapisy koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wprowadzając do obrotu paliwa o jakości niezgodnej z ustawowymi normami - tu najwyższe z kar nałożonych przez Prezesa URE wyniosły 2 000 000 zł i 1 500 000 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!