Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w regulaminie konkursu wprowadził ułatwienia, które obejmują m.in. możliwość udzielenia promesy pożyczki oraz wydłużony do 15 miesięcy okres przygotowania niezbędnej dla inwestycji dokumentacji. W tym roku wnioskodawcy ubiegają się o wsparcie o łącznej wartości 3 mld zł dla inwestycji, których koszt całkowity wynosi ponad 5,5 mld zł. Inwestycje, które będą finansowane to przede wszystkim farmy wiatrowe, biogazownie i biomasa.

- Najważniejsze to wsparcie inwestycji o łącznej wartości ponad 1,8 mld zł w ramach bardzo korzystnych pożyczek dla inwestorów, którzy realizują zadania związane z odnawialnymi źródłami energii. Do tej pory wszyscy potencjalni beneficjenci otrzymali potwierdzenie przyznania wsparcia w tym zakresie. To nie jest tylko kwota przewidziana w ramach Programu, to jest już kwota potwierdzona na rzecz beneficjentów w formie realnych, twardych zobowiązań NFOŚ. Pieniądze te pozwolą, aby uruchomić w Polsce 234 megawatów energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i 175 megawatów energii cieplnej w źródłach odnawialnych – poinformował Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska.

W 2008 roku NFOŚiGW stworzył program wsparcia dużych inwestycji w odnawialne źródła energii (biomasa, biogaz, wiatr, geotermia) i obiekty wysokosprawnej kogeneracji. W ramach tego programu Fundusz oferuje niskooprocentowane pożyczki na okres 15 lat, pokrywające nawet do 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji w OZE, których koszt przekracza 10 mln zł. Przewidziana jest także możliwość umorzenia nawet połowy pożyczki, co uzależnione jest od rentowności zrealizowanej inwestycji.

Podobał się artykuł? Podziel się!