Jak informuje FAMMU/FAPA obecnie energia pozyskiwana z biomasy stanowi 77 proc. światowej energii odnawialnej, z czego 87 proc. to biomasa pozyskiwana z drewna. Według ILED w Wielkiej Brytanii plany wzrostu wykorzystania biomasy zwiększą popyt na nią do 60 mln t rocznie wobec 1 mln t spalanych oddzielnie lub z innymi surowcami razem obecnie.

- Lokalne źródło surowca, jak drewno z lasów blisko elektrowni jest obecnie preferowane w Niemczech, Francji czy USA. Jednak poszukiwanie taniego surowca w celu zmniejszania kosztów może przesunąć popyt na surowiec pochodzący z drewna z Afryki czy południowo - wschodniej Azji, czyli do państw o niedoborach żywności czy wątłych prawach własności gruntów ornych. Wówczas plantacje przeznaczone do produkcji biomasy mogłyby konkurować o najlepsze ziemie z surowcami do produkcji żywności oraz marginalizując drobnych producentów - czytamy w raporcie.

Podobał się artykuł? Podziel się!