Zgodnie z teorią pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC - indirect land use change) każda powierzchnia gruntu rolnego wykorzystana do produkcji surowców na biopaliwa skutkuje nowo zagospodarowaną powierzchnią pod produkcję żywności i pasz w innym miejscu na świecie. Autorzy raportu swoją tezę popierając wnioskami wyciągniętymi po analizie danych historycznych na temat użytków rolnych w Stanach Zjednoczonych i ich przeznaczenia pod konkretne uprawy, a także statystyk eksportowych ziarna zbóż do specyficznych regionów świata. Podobał się artykuł? Podziel się!