Badanie pt. „Efektywna energia na terenach niezurbanizowanych” wykonany przez TNS OBOP, prowadzone było na próbie 800 osób. Z jakich źródeł ogrzewania korzystają respondenci?

Z badań wynika, że obecnie używanymi źródłami energii do ogrzewania budynków stosowanym przez osoby wykorzystujące tradycyjne źródła energii jest:
- drewno – 83 proc.,
- węgiel – 80 proc.,
- ekogroszek – 6 proc.,
- koks – 3 proc.

Natomiast w wypadku osób wykorzystujących pozostałe źródła energii wymieniane są następujące opcje:
- olej opałowy – 52 proc.,
- drewno – 30 proc.,
- gaz płynny (LPG) – 19 proc.,
- węgiel – 18 proc.,
- energia elektryczna – 18 proc.,
- energia słoneczna – 9 proc.,
- biomasa – 6 proc.,
- ekogroszek – 5 proc.,
- energia geotermalna (pompy ciepła) – 2 proc.,
- koks – 1 proc.,
- wierzba energetyczna – 1 proc.

Jakimi źródłami energii mieszkaniec terenów niezurabizowanych byłby zainteresowany, gdyby decyzja nie była ograniczona ani ceną, ani dostępnością? Przede wszystkim jest to energia słoneczna (ok. 30 proc.), następnie gaz ziemny z sieci i olej opałowy. na kolejnych pozycjach plasuje się: energia pozyskiwana z wiatru, drewno, energia elektryczna, pompy ciepła, LPG, węgiel, ekorgoszek, energia pozyskiwana z wody, biomasa, koks wierzba energetyczna i na końcu torf. Około 12 proc. badanych nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!