Wartość inwestycji realizowanej w Nowym Stawie na Żuławach szacowana jest na ok. 60 mln euro.

Robert Macias, członek Zarządu RWE Renewables poinformował, że w Nowym Stawie "budowane są już drogi dojazdowe do farmy; w kolejnym etapie powstawać będą fundamenty, instalowane będą kable i linie wysokiego napięcia".

- We wrześniu ma rozpocząć się montaż turbin wiatrowych, a zakończenie budowy planowane jest na marzec 2013 roku - dodał. Powiedział, że "komercyjne uruchomienie siłowni planowane jest na połowę 2013 r.".

Wieże mają mieć wysokość 146,15 m. Hałas emitowany przez wiatrak ma się mieścić w przedziale 99,5-104,2 dB.

Całkowita powierzchnia farmy uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw wynosi ok. 50 ha. Macias zwrócił uwagę, że "rozważana jest możliwość rozwoju i dalsza rozbudowa farmy w przyszłości".

RWE w Polsce od 2009 r. uruchomiło trzy Parki Wiatrowe: Suwałki, Piecki (Suwalszczyzna) i Tychowo (Zachodniopomorskie) o łącznej mocy 108 MW. Na koniec 2011 r. farmy wytwarzały ponad 200 tys. MWh energii.

 Pierwszą, pilotażową inwestycją RWE w OZE (Odnawialne Źródła Energii) w Polsce była uruchomiona w 2009 siłownia Suwałki. 18 turbin wiatrowych, każda o mocy 2,3 MW, wytwarza łącznie 80 tys. kWh energii elektrycznej rocznie.

W ub. roku koncern uruchomił parki wiatrowe w Pieckach i w Tychowie. Park Wiatrowy Piecki ma moc 32 MW (16 turbin o mocy 2 MW każda) i może wytworzyć rocznie ponad 60 tys. MWh energii elektrycznej. Farma wiatrowa w Tychowie, posiadająca 15 turbin o mocy 2,3 MW każda, może wytwarzać rocznie 65 tys. MWh energii elektrycznej.

Macias poinformował, że "przy budowie każdej farmy pracę znajduje kilkaset osób". Zwrócił uwagę, że "wytwarzanie energii w farmach wiatrowych RWE pozwala na uniknięcie obecnie emisji CO2 na poziomie około 200 tys. ton rocznie".

Twierdzi, że "inwestycje RWE w Polsce są przyjaźnie przyjmowane przez gminy i społeczność lokalną". - Gmina z tytułu zlokalizowania siłowni na jej terenie pobiera podatek od nieruchomości w wysokości 2 proc. wartości tej nieruchomości - poinformował. Zaznaczył, że "w przypadku obszaru typowo rolniczego stanowi to znaczącą pozycję w przychodach do gminnego budżetu". - Społeczność lokalna, na terenie której powstaje park wiatrowy, korzysta z wyremontowanych bądź nowo wybudowanych dróg przez inwestora - dodał.