W pierwszej kolejności do produkcji odnawialnej energii powinny być wykorzystywane surowce wspólnotowe, w tym przede wszystkim produkty uboczne i pozostałości produkcji rolnej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Zrównoważony rozwój i wykorzystanie dostępnego w rolnictwie potencjału odnawialnych źródeł będą sprzyjały realizacji tych celów - mówił podczas pierwszego posiedzenia zespołu Marek Sawicki.

Prace zespołu będę koncentrować się na:

     * opracowaniu modelowych rozwiązań dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich ze szczególnych uwzględnieniem wykorzystania biomasy rolniczej;

    * analizie uwarunkowań rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących rozwiązań prawnych;

    * opracowywaniu propozycji działań oraz rozwiązań ułatwiających rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich;

    * promowaniu zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich poprzez wskazywanie rozwiązań najbardziej efektywnych pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, dostosowanych do lokalnych uwarunkowań.

Minister Marek Sawicki poinformował zebranych na inauguracyjnym posiedzeniu, że w trakcie polskiej Prezydencji realizowany będzie sektorowy priorytet Biomasa, zasoby odnawialne – elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego UE. W połowie lipca br. organizowana jest konferencja Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego ważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej z udziałem ministrów rolnictwa państw członkowskich, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rady, Parlamentu Europejskiego, władz rządowych i samorządowych oraz ekspertów zajmujących się zagadnieniami odnawialnych źródeł energii. W ramach konferencji przewiduje się wypracowanie wspólnego komunikatu, który będzie stanowił podstawę do dalszych działań, w tym również na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu18 lipca br.

Podobał się artykuł? Podziel się!