Niedawno odbyło się specjalne, rozszerzone posiedzenie Koalicji na Rzecz Biopaliw. Poświęcone ono było propozycji Komisji Europejskiej, która dotyczy zmian w Dyrektywie 2009/28/WE oraz Dyrektywie 2009/30/WE w sprawie wykorzystania biopaliw w realizacji celu 10 proc. paliw odnawialnych w transporcie w 2020 roku. Propozycje Komisji dotyczą m.in. ograniczenia do 5 proc. wykorzystania biopaliw z surowców rolnych mających jednoczesne zastosowanie w produkcji żywności oraz nadanie dodatkowych emisji CO2 surowcom rolnym związanym z problematyką tzw. pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC - z ang. indirect land use change).

W spotkaniu, oprócz organizacji formalnie tworzących Koalicję tj. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw, uczestniczyli również szefowie Izby Zbożowo-Paszowej, Krajowej Rady Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

- Uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie wspomnianymi propozycjami Komisji oraz ewentualnymi konsekwencjami wejścia ich w życie. Stwierdzono, że propozycje te bazują na niezbyt przemyślanych i nie dostatecznie udokumentowanych przesłankach. Stoją one także w sprzeczności z dotychczas kreowaną we Wspólnocie polityką rozwoju krajowego i europejskiego rolnictwa, co było jednym z podstawowych założeń tworzenia zasad jej polityki biopaliwowej - informuje Agnieszka Słodowa z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

W najbliższych dniach, jak informuje PSPO, spodziewane jest wydanie oficjalnego stanowiska organizacji uczestniczących w spotkaniu, które zostanie skierowane do prezesa rady ministrów oraz ministerstw: gospodarki, rolnictwa i rozwoju wsi oraz środowiska.

Podobał się artykuł? Podziel się!