Najpierw trzeba było ocenić zasoby siły wiatru – ponieważ ocena wypadła zadowalająco, przystąpiono do budowy farmy wiatrowej Łodygowo – Limża - Galinowo. Oddano ją do użytku wiosną 2007 roku. Wybudowano 27 elektrowni o łącznej mocy 40,5 MW. Koszt inwestycji to ponad 50 mln euro.  Jesienią 2007 r. rozpoczęto budowę Farmy Łęgowo- Pławty Wielkie. Powstała jedna turbina o mocy 2 MW, w 2010 roku oddano 11 elektrowni, a na 2011 zaplanowano 9 kolejnych tej samej mocy. Na etapie uzgodnień jest Farma Krzywka, w której ma powstać 14 elektrowni o mocy 2,5 MW każda, oraz Farma Jędrychowo- Łęgowo z 14 elektrowniami o łącznej mocy 28 MW. W fazie projektowania znajduje się kilka mniejszych farm.

- Nie mamy kłopotu z pozyskaniem zgody rolników na postawienie wiatraków – mówi Roman Czyżewski z Urzędu Miejskiego w Kisielicach. – Wprost przeciwnie, rolnicy cieszą się, kiedy to ich teren zostaje wybrany na inwestycje, bo uzyskują za to godziwe wynagrodzenie.

Zyskiem dla wszystkich jest natomiast ochrona klimatu. Dużym sukcesem jest też zapewnienie na 70 proc. powierzchni miasta ciepła wyprodukowanego z biomasy. Projekty zmierzające do wykorzystania paliw odnawialnych do ogrzewania gminy są wdrażane od 2003 r., doprowadziły do zamknięcia osiedlowych i szkolnych kotłowni opalanych węglem, sukcesywnie likwidowane są kotłownie węglowe i olejowe w domach jednorodzinnych.

Na etapie uzgodnień jest projekt budowy biogazowni. Gmina planuje też zakup i montaż instalacji solarnych do podgrzania wody dla budynków na terenie gminy.

Podobał się artykuł? Podziel się!