Istota Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej:
- zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających emisję,
- redukcja energo- i materiałochłonności,
- utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji
- utworzenie warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki w horyzoncie czasowym do 2050 r.

Cele szczegółowe Programu:
- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
- poprawa efektywności energetycznej,
- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,
- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,
- promocja nowych wzorców konsumpcji.

Podobał się artykuł? Podziel się!