Jednym z przejawów wsparcia europejskich rządów w tym obszarze są zachęty podatkowe, które stanowią o większej atrakcyjności wykorzystania OZE niż tradycyjnych źródeł energii w działalności gospodarczej. O tym, jakie ulgi podatkowe, w jakich krajach europejskich, sprzyjają odpowiedzialnemu podejściu biznesu do wykorzystania zasobów energetycznych, mówi raport "Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR w wybranych krajach europejskich". Analiza przygotowana została przez firmę doradczą Accreo Taxand we współpracy z biurami Taxand w Rumunii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Francji, Finlandii, Belgii, Norwegii i na Ukrainie.

Jednym z czterech fundamentów CSR, obok obszaru biznesowego, pracowniczego i społecznego, są działania firm w zakresie zarządzania środowiskowego, mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu biznesu na środowisko naturalne. Jak wynika z zebranych przez zespół doradców z Accreo Taxand danych, istnieje grupa zachęt podatkowych promujących przedsiębiorstwa korzystające z odnawialnych źródeł energii.

- CSR jest koncepcją dobrowolnego uwzględnienia czynników społecznych i środowiskowych w prowadzonej działalności, nieuregulowaną szczegółowymi przepisami prawa. Mimo to administracja rządowa wielu europejskich państw coraz częściej podejmuje inicjatywy mające na celu promocję społecznej odpowiedzialności biznesu. Z jednej strony następuje to, jak np. w Hiszpanii, poprzez stopniowe wprowadzanie dodatkowych wymogów w zakresie raportowania przez firmy. Z drugiej natomiast - poprzez oferowanie różnych form ulg i zachęt, w tym podatkowych, związanych z ochroną środowiska i promocją "zielonej energii - mówi Robert Sroka, szef projektów CSR w Accreo Taxand .

Jak wynika z raportu Accreo Taxand, wśród zachęt podatkowych w Polsce obowiązują obecnie: zwolnienie z akcyz energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii a także ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla podatników podatku rolnego. Podobał się artykuł? Podziel się!