O dofinansowanie ubiegać mogą się osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które podejmują się realizacji przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplej lub elektrycznej.

Do konkursu zgłoszone mogą zostać projekty z zakresu wytwarzania energii cieplej i/lub elektrycznej z biomasy i biogazu, elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10MW, elektrownie wodne o mocy poniżej 5MW, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy, wytwarzanie energii cieplej w pompach ciepła i w instalacjach solarnych oraz wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia to 0,5 mln zł, a maksymalny 10 mln zł. Dofinansowanie udzielane jest do 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków upływa 30 września br., a lista zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie opublikowana do 30 listopada br. Wybrane w wyniku konkursu przedsięwzięcia dofinansowane zostaną w formie pożyczek. WFOŚiGW w Toruniu poinformował również, że w wyniku trzeciego naboru wniosków w konkursie nie zakwalifikowano do dofinansowania żadnego wniosku. Podobał się artykuł? Podziel się!