Zdaniem resortu gospodarki proponowane zmiany przyniosą oszczędności. Według ich wyliczeń orientacyjny koszt systemu wsparcia wg obowiązujących przepisów dla OZE w 2020 r. wyniósłby blisko 9 mld zł, a orientacyjny koszt systemu wsparcia przy uwzględnieniu proponowanej optymalizacji - ponad 4,2 mld zł.


Ministerstwo Gospodarki przedstawiło m.in. propozycję nowego systemu aukcyjnego dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które są inne dla nowych i zmodernizowanych instalacji, a także tych już działających na rynku, które będą mogły wybierać: system aukcji lub świadectwa pochodzenia.

Wiceminister Jerzy Pietrewicz na konferencji podkreślił, że branża energetyczna rozwija się dynamicznie dlatego potrzebne jest stabilne prawo, które nie tylko ureguluje rynek, ale także pomoże realizować nowoczesne i wydajne projekty w sektorze. - Dlatego nowe rozwiązania w zakresie źródeł odnawialnych w pierwszej kolejności powinny wspierać sprawdzone technologie, które nie generują wysokich kosztów - powiedział Pietrewicz.

Do podstawowych celów projektu należą m.in. wypełnienie zobowiązań OZE wynikających z Pakietu Energetyczno-Klimatycznego, z uwzględnieniem kosztów obciążających odbiorców energii oraz kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Aktualny pozostaje cel 19 proc. udziału energii elektrycznej z OZE do 2020 r. wyznaczony w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. oraz powtórzony w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Najistotniejszym kryterium oceny systemu wsparcie będzie jego koszt. Niezbędne jest adresowanie wsparcia w pierwszej kolejności do sprawdzonych i opanowanych technologii, które w Polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością oraz najniższym kosztem wytwarzanej energii elektrycznej.

Na czym będzie polegał system optymalizacji? Po pierwsze polegać będzie na systemie wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, co zagwarantuje poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem w życie nowej regulacji ustawowej. Ministerstwo chcę zachować system wsparcia o zielone certyfikaty z pewnymi korektami, będą one obowiązywać tylko do końca roku 2021. Okres wsparcia będzie wynosił maksymalnie 15 lat. Opłata zastępcza zostanie "zamrożona" na poziomie z 2013 r. tj. 297,4 zł/MWh. Obowiązek OZE będzie ustalany corocznie w oparciu o prognozy. Obowiązek obrotu świadectwami będzie odbywał się na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (do rozstrzygnięcia pozostaje procentowa wysokość przedmiotowego obowiązku).