Nowa usługa dotyczy wszystkich instalacji, zarówno tych spalających biogaz jak i gaz ziemny. Stanowi odpowiedź na oczekiwania inwestorów, którzy poszukują rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka nawet niewielkich przerw w dostawie energii, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że produkcja każdego pojedynczego megawata przez jednostkę kogeneracyjną przynosi znaczny zysk.

Stając się częścią Gruppo AB, europejskiego lidera dostarczającego instalacje spalające gaz i biogaz, spółka poszerzyła zakres swojej działalności i oprócz dystrybucji silników gazowych Jenbacher GE realizuje też projekty pod klucz, oparte o funkcjonalne rozwiązania obejmujące cały proces produkcji energii. W efekcie klient nie potrzebuje już wsparcia poszczególnych dostawców, lecz otrzymuje pomoc we wszystkich aspektach działania instalacji w jednym punkcie kontaktowym. Dzięki swojej infrastrukturze serwisowej, jednej z najbardziej rozwiniętych w kraju, KWE – Technika Energetyczna może też pochwalić się najkrótszym czasem reakcji serwisu na rynku.

Dodatkowo, KWE – Technika Energetyczna zyskała wsparcie ponad 120 inżynierów z centrum rozwoju Gruppo AB oraz dostęp do jednego z największych automatycznych magazynów części zamiennych w regionie. Pozwala to skrócić czas oczekiwania na większość potrzebnego sprzętu do zaledwie jednego dnia. KWE od przeszło 13 lat prowadzi też bazę danych zawierającą typowe przypadki awarii oraz rekomendowane sposoby ich usunięcia – jest to wiedza, która pozwala na znaczne podniesienie efektywności procesu serwisowego. Firma ściśle współpracuje z zakładami GE w Jenbacher produkującymi silniki gazowe, co przyczynia się też do szybszego uzyskania niezbędnych części.

KWE – Technika Energetyczna zrealizowała niedawno w kraju nową inwestycję – jeden z największych magazynów części zamiennych do instalacji kogeneracyjnych. Aby jeszcze bardziej skrócić czas oczekiwania na serwis, większość zwyczajowo potrzebnych części zamiennych - zarówno tych wymienianych podczas rutynowej konserwacji (uszczelki, urządzenia sterujące itd.) jak i w trakcie serwisu w sytuacjach awaryjnych (tłoki, głowice cylindrów, czujniki) – przechowywana jest na stacjach zespołów serwisowych zlokalizowanych w 3 punktach w Polsce. Ich strategiczne rozmieszczenie pozwala na szybkie dotarcie do klienta, zdefiniowanie problemu i podjęcie czynności serwisowych. Dodatkowym atutem jest fakt, iż polscy technicy i inżynierowie odpowiadają na wezwania przez całą dobę. Ponadto, dzięki dostępowi do sieci magazynowej AB, KWE jest w stanie szybko pozyskać główne komponenty (turbosprężarkę, blok silnika, generator).

KWE – Technika Energetyczna na tym nie poprzestaje: w przypadku umowy przewidującej pełny zakres usług konserwacyjnych firma oferuje możliwość magazynowania na terenie obiektu klienta części zwyczajowo wymienianych podczas rutynowej konserwacji lub w przypadku awarii. Wówczas technikom pozostaje jedynie niezwłocznie przystąpić do pracy. Spółka nie wystawia rachunku za sprzęt dopóki nie zostanie on użyty. Nie obciąża tym samym klienta dodatkowymi kosztami za to komfortowe rozwiązanie.

Jednak najbardziej wydajnym sposobem minimalizowania negatywnych skutków przerw w dostawie prądu pozostaje zapobieganie im na wczesnym etapie. Dlatego KWE – Technika Energetyczna stale monitoruje działanie poszczególnych instalacji i jest w stanie zdalnie neutralizować pojawiające się problemy. Podobał się artykuł? Podziel się!