Jak wynika z danych organizacji produkcja estrów metylowych w Niemczech w pierwszym kwartale 2012 roku wyniosła 475 tys. ton, co oznacza spadek z ponad 610 tys. ton wyprodukowanych w I kwartale br. i 636 tys. ton w analogicznym okresie 2011 roku. Natomiast wykorzystanie mocy wytwórczych biodiesla wyniosło 58 proc., w porównaniu do 75 proc. osiągnięte zarówno w I kwartale 2012 jak i II kwartale ubiegłego roku.

- Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy VDB wskazuje jako główną skalę importu biediesla z Argentyny i Indonezji, wspieranego poprzez preferencje podatkowe w tych państwach. Dodatkowo VDB wskazuje, że brak dotychczas obowiązku certyfikacji biopaliw pod kątem zrównoważenia w niektórych krajach Unii Europejskiej powoduje presję na ceny ze strony importu obniżając tym samym opłacalność wytwarzania biokomponentu na miejscu - podaje KIB.

Podobał się artykuł? Podziel się!