Łąka po woli zaczyna być traktowana jako potencjalne źródło odnawialnych zasobów surowców energetycznych. Dotyczy to jednak gorszej jakości runi łąkowej, którą nie zamierzamy wykorzystywać paszowo.

Wartość opałowa traw zależy w dużej mierze od procentowego udziału cukrów strukturalnych - celulozy i hemicelulozy. Wartość kształtuje się w przedziale 16 -17,6 MJ/ kg s.m. Dla przykładu wartość opałowa miskanta olbrzymiego wynosi 17 MJ/kg s.m., słomy kukurydzianej - 16,8, słomy pszennej - 17,2, a słomy rzepaczanej - 15 MJ/kg s.m. Natomiast gatunki traw nie odbiegają od tych wyżej przedstawionych wartości, które kształtują się następująco np. dla łąki wielogatunkowej - 16, łąki mozgowej - 17,6, a dla szuwaru trzcinowego - 17,2 MJ/kg s.m.

Oceniając wartość opałową surowców energetycznych trzeba zauważyć, że z 1,6-1,7 tony biomasy traw można uzyskać taką wartość energii, co z 1 tony węgla kamiennego.

Podobał się artykuł? Podziel się!