28 maja br. ministrowie ds. energetyki na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli - Coreper zdecydowali się wstępnie na poparcie propozycji ograniczenia udziału biopaliw I generacji  do 7 proc. z ustalonych 10 proc., które ma obowiązywać w transporcie do 2020 roku – informuje FAMMU/FAPA. Propozycja KE  przewidywała ograniczenie limitu do 5 proc., natomiast PE do 6 proc.

Komitet Coreper nie jest gremium decydującym, a jedynie dąży do wypracowania kompromisu zadowalającego wszystkie kraje. Jeśli uda się do tego doprowadzić, sprawa trafia pod obrady Rady UE. Posiedzenie Rady ds. Energii ma się odbyć 13 czerwca w Luksemburgu, a potem nowy Parlament Europejski w głosowaniu powinien zająć się tą kwestią.

Państwa członkowskie zgodziły się również na określenie pobocznego celu udziału użycia biopaliw II generacji, wskazując na 0,5 proc., jakkolwiek nie byłoby to obligatoryjne.

Jeszcze w grudniu 2013 roku na posiedzeniu Rady ds. Energii nie osiągnięto porozumienia w tej kwestii.

Podobał się artykuł? Podziel się!