Przed nami blisko dwa tygodnie obrad, w których uczestniczyć będą tysiące delegatów z całego świata. W drodze negocjacji może uda się ustalić globalne porozumienia w ramach redukcji dwutlenku węgla, które przekłada się bezpośrednio na wykorzystanie energii z OZE.

Na razie Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do końca 2020 r. o 20 proc. Ma to być zrealizowane m.in. poprzez oszczędności energii i wzrost wykorzystania OZE. To ostatnie zagadnienie szczególnie przekłada się na rolników, którzy chcieliby zacząć lub rozwijać np. produkcję biogazu rolniczego.

Konferencja Stron (COP) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie.

Konferencja COP czuwa nad procesem wdrażania postanowień Konwencji, a także wypracowuje nowe postanowienia. To właśnie podczas Konferencji Stron w 1997 r. został podpisany Protokół z Kioto, jak dotąd jedyne prawnie wiążące porozumienie ustanawiające zobowiązania krajów rozwiniętych w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

- Zobowiązania redukcyjne wynikające z Protokołu z Kioto obejmują zaledwie 15 proc. światowej emisji, a to nie zapewni potrzebnej skali działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Polska, dzięki ogromnej redukcji gazów cieplarnianych (30 proc. od 1988 roku przy podwojeniu PKB), posiada z tego tytułu niewykorzystane jednostki przyznanej emisji (tzw. AAU), które może sprzedać, a uzyskany dochód przeznaczyć na ochronę klimatu w Polsce - informuje Ministerstwo Środowiska.

Podobał się artykuł? Podziel się!