Jest to energia wystarczająca do oświetlenia całej Jeleniej Góry. Łączny koszt inwestycji zamknie się w kwocie 80 mln euro. Farma Jędrzychowice sąsiadować będzie z grupa 100 wiatraków po stronie niemieckiej. W Niemczech i w Czechach tego typu turbiny wiatrowe stoją już od dziesięciu lat. Na Dolnym Śląsku będzie to dopiero pierwsza tego typu inwestycja.

Inwestycja, która bez silnego zaangażowania Wójta Gminy Zgorzelec Kazimierza Janika nie doszłaby zapewne do skutku. Kazimierz Janik – samorządowiec z 25-letnim doświadczeniem rozumiał, że budowa farmy wiatrowej to duże dochody do budżetu gminy, bo za każdy wiatrak podatek wyniesie prawie 100 tys. zł. Łatwo więc obliczyć, że budżet gminy powiększy się o ponad 3 mln zł. Ma tu też znaczenie fakt, że Polska będąca członkiem Unii Europejskiej musi dostosować zasady wytwarzania energii do zasad unijnych. Obowiązuje nas parytet wytwarzania 15 procent energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

W uroczystości, która odbyła się na polu niedaleko Żarskiej Wsi wzięli udział samorządowcy z terenu powiatu zgorzeleckiego, radni i sołtysi z Gmin Zgorzelec, Sulików i Platerówka, proboszczowie z Jędrzychowic, Żarskiej Wsi i Łagowa na czele z Kanclerzem Kurii Legnickiej ks. dr Józefem Lisowskim oraz inwestorzy. Nad całością czuwali przedstawiciele firmy FORNAX, którzy przygotowywali całość inwestycji. W trakcie uroczystości Wójt Kazimierz Janik odniósł się do problematyki budowy wiatraków oraz pokrótce naświetlił historię zwycięskiej batalii o ich postawienie w Żarskiej Wsi. Z przykrością stwierdził także, że niestety, nie przybył na uroczystość żaden przedstawiciel administracji rządowej, w której interesie powinno być wywiązanie się z parytetów energetycznych. Widać, to my, samorządowcy musimy wyręczać administrację rządową w tej sprawie – dodał. Wypowiedź ta została nagrodzona gromkimi oklaskami.

Zastępca dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przekazał na ręce Wójta Kazimierza Janika list Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawy, w którym pogratulował realizacji pomysłu i życzył dalszych sukcesów.

Następnie Kanclerz Kurii Legnickiej ks. dr Józef Lisowski odmówił modlitwę i pobłogosławił pole na którym staną wiatraki a zaproszeni samorządowcy i przedstawiciele inwestora symbolicznie wbili pierwszy szpadel pod budowę fermy wiatrowej. Trzydzieści siedem wiatraków stanie w tym miejscu równo za rok.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!