Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania wykorzystania energii odnawialnych nakłada na Polskę (podobnie jak na pozostałe kraje UE) obowiązek opracowania do 30 czerwca 2010 r. krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Dokument zawierać ma szczegółowe informacje dotyczące planowanej strategii realizacji rozwoju biopaliw do 2020 r. Zapisy opracowanego kierunku rozwoju sektora muszą znaleźć odzwierciedlenie w prawodawstwie krajowym do 5 grudnia 2010 roku.

Wdrożenie wynikającego z dyrektywy systemu certyfikacji będzie sprzyjało preferowaniu surowców i biopaliw wytworzonych w kraju.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!