Jak podaje FAMMU/FAPA, opracowanie „Bioenergia i bezpieczeństwo żywnościowe" - BESF obejmuje szereg ocen możliwego wpływu ekspansji produkcji bioenergii na dostępność żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe. W BESF są również brane pod uwagę kwestie wpływu na środowisko oraz kwestie społeczne.

Jakie płyną z nich wnioski? Z jednej strony inwestycje w bioenergię mogą rozwijać rolnictwo i infrastrukturę transportową obszarów wiejskich, wpływając korzystnie na lokalne warunki ekonomiczne, a kraje rozwinięte mogą korzystać z rozwoju rynków eksportu produktów dla bioenergii. Z drugiej strony ekspansja produktów rolnych przeznaczonych do produkcji bioenergii może oddziaływać na ograniczenie powierzchni gleb przeznaczonych do produkcji surowców żywnościowych, zatem ogranicza to podaż żywności oraz wspiera wzrost jej cen. Potencjalne ryzyko czy pozytywne skutki produkcji rolniczych surowców energetycznych powinny być ostrożnie oceniane dla krajów czy regionów - czytamy w raporcie.

Podobał się artykuł? Podziel się!