Wymianę starego kotła na nowy powinno się dokładnie przemyśleć. Ważny jest wybór materiału opałowego który będzie stosowany. Najistotniejszy jest czynnik ekonomiczny: czy piec starej generacji opłaca się wymienić na nowszy, wykorzystujący inne paliwo, a jeżeli tak, to po jakim czasie taka inwestycja się zwróci. Do takich inwestycji kusi np. zwrot do 80 proc. kosztów zakupu nowoczesnego kotła na materiał ze źródeł odnawialnych, oferowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowoczesne kotły grzewcze dostosowane są do spalania wielu różnych typów materiału: brykietów, pelet, a także ścinków drewna i nasion zbóż. Zadawanie materiału opałowego do kotła jest najczęściej w pełni zautomatyzowane, stosowane są również zabezpieczenia na wypadek awarii i systemy regulacji komory spalania.

Kotły na zrębki drzewne

Zwiększenie zapotrzebowania na tzw. energię odnawialną przyczynia się do rozwoju upraw roślin drzewiastych „szybkiej rotacji”. To głównie wierzba energetyczna. To z kolei napędza popyt w ciepłownictwie na kotły, w których jako materiał opałowy wykorzystuje się zrębki drzewne. Tego typu kotły to np.

  • Moderator 10 – 300 kW (cena brutto od 2.225 – 43.839 PLN),
  • Futura Bio 25 – 325 kW (cena brutto od 18.740 – 72.717 PLN).

Inni producenci: HDG-Bavaria, Kostrzewa.

Drewnem, w tym wierzbą energetyczną można palić w każdym kotle, jednak nie będzie to efektywne. Do tego typu opału najlepiej dostosowane są kotły do spalania fluidalnego. Ich podstawowe cechy:

  • możliwość spalania paliw o zwiększonej wilgotności,
  • pełniejsze spalanie przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu emisji tlenków azotu NOx,
  • mniejsza komora i obniżenie temperatury spalania,
    wiązanie w złożu fluidalnym siarki poprzez reakcje tlenków siarki SOx z tlenkami wapnia CaO,
  • spalanie biomasy o wartości opałowej poniżej 6 MJ/kg.
Kotły na słomę