Zbiory rzepaku w obecnym sezonie mają wynieść ok. 1 mln t. Powierzchnia uprawy to rzepaku to z kolei 320 tys. ha upraw.

Wzrost produkcji biodiesla stymulowany jest poprzez ustanowiony prawnie obligatoryjny minimalny udział biopaliw w paliwach transportowych (NCW), który wzrósł do 6 proc. z 4,5 proc. w lipcu 2010 roku. Minimalny udział etanolu został ustanowiony na 4,1 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!