Uczestnikami forum będą przedstawiciele władz Ministerstwa Gospodarki mający realny wpływ na kształt ustawy, która zostanie przedstawiona do konsultacji społecznych oraz prac parlamentarnych.

Jak informują organizatorzy dyskusja na Forum pozwoli na zapoznanie uczestników Forum z głównymi założeniami nowej Ustawy a w szczególności ze zmianami odnośnie systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.

- Mamy nadzieje, że po raz kolejny wspólnie z uczestnikami FEW wypracowane rozwiązania zostaną uwzględnione przez Ministerstwo Gospodarki w ostatecznych zapisach ustawy o OZE – mówi Jakub Adamczyk z PSEW.


Ustawa stanowiąca najważniejszy akt prawny kształtujący rynek Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce ma powstać do końca 2010 roku, ponieważ ma obejmować swym zakresem niezbędne zmiany wymagane Dyrektywą 2009/28/WE, której termin implementacji do systemu prawnego wszystkich krajów członkowskich upływa 5 grudnia 2010.

Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej może ona się przyczynić do jakościowej zmiany w funkcjonowaniu całej energetyki odnawialnej. Ustawa o OZE powinna bowiem dać przestrzeń do naprawienia i uregulowania wszystkich wątpliwych obszarów prawa dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii.

- Wierzymy, że jako zgodna z Dyrektywą 2009/28/WE oraz spójna z polityką energetyczną Unii Europejskiej, pomoże nam sprostać wyzwaniom związanym z realizacją naszych celów w zakresie OZE. Z nową ustawą wiążą się jednak również poważne wątpliwości. Najważniejsza dotyczy koncepcji zmiany obowiązującego w naszym kraju systemu wsparcia dla OZE. Wiadomo, że każda zmiana zasad gry w jej trakcie musi budzić kontrowersje. Trudno bowiem wyobrazić sobie realizowanie jakiejkolwiek długofalowej strategii bez stabilnych zasad legislacyjnych, proceduralnych i finansowych. Istniejący system wsparcia nie jest idealny, ale został zaakceptowany przez uczestników rynku, którzy opierają na nim swoją strategię inwestycyjną. Optymizmem nie napawają również ciągłe opóźnienia w przygotowywaniu najbardziej istotnych dla funkcjonowania rynku OZE w Polsce dokumentów. Na Krajowy Plan Działań w zakresie OZE czekamy już ponad cztery miesiące. Czy z Ustawą o OZE będzie podobnie? – dodaje Adamczyk.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!