Opóźnienia również w zatwierdzaniu przez Komisję Europejską dobrowolnych systemów zrównoważenia powodują rynkową niepewność wśród europejskich producentów biopaliw. Jednocześnie, europejski rynek bioetanolu wciąż torpedowany jest przez import, głównie ze Stanów Zjednoczonych - stwierdza w swoim oświadczeniu Ensus.


„Import biopaliw korzysta z luk, jakie istnieją w unijnym prawodawstwie, a które umożliwiają skuteczne omijanie utworzonych barier celnych powodując wejście na rynek europejski etanolu nieokreślonego pochodzenia o niepotwierdzonym spełnianiu kryteriów zrównoważonego rozwoju"

"W celu zapewnienia długofalowej prawidłowości w rozwoju biznesu biopaliwowego, zarówno dla dobra konsumentów jak i w celu zapewnienia miejsc pracy, zdecydowaliśmy o czasowym zawieszeniu produkcji dopóki obecne warunki rynkowe nie zmienią się na lepsze"

„Spodziewamy się polepszenia sytuacji rynkowej Unii Europejskiej w nadchodzących miesiącach poprzez wdrożenie ustalonych unijnym prawem ram regulacyjnych dla biopaliw". Ensus jest znaczącym pracodawcą w swoim regionie operacyjnym, a produkowany bioetanol oraz pasze białkowe dla zwierząt odgrywają istotną rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych powodując jednocześnie wzrost bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego Wielkiej Brytanii.

Podobał się artykuł? Podziel się!