Plany KE zostały skrytykowane przez przemysł i Zielonych, choć z różnych powodów.

Komisja Europejska zaproponowała w środę m.in. zmianę dyrektywy o energii odnawialnej (OZE), by ograniczyć skutki uboczne tzw. biopaliw pierwszej generacji produkowanych z upraw rolnych, takie jak zmiana użytkowania gruntów (i przez to wyższe emisje CO2) i zmniejszenie upraw na cele spożywcze.

- Dzisiejsza propozycja nie spowoduje zamknięcia fabryk (instalacji do biopaliw pierwszej generacji) od jutra. (...) To jest sygnał, że biopaliwa pierwszej generacji nie są przyszłością dla Europy - mówiła podczas konferencji prasowej komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard. Dodała, że trzeba zadać sobie pytanie, czy UE chce produkować biopaliwa ze zmniejszających się zasobów żywności, podkreśliła też, że "niektóre biopaliwa są równie złe, a nawet gorsze od paliw kopalnych, które zastępują".

Zgodnie z projektem KE kraje UE będą mogły tylko w połowie realizować biopaliwami pierwszej generacji unijny cel 10-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2020 r. Biopaliwa te mają być też wykluczone z subsydiowania po 2020 r. Subsydia możliwe będą tylko wtedy, gdy biopaliwa przyczynią się do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i gdy nie będą produkowane z roślin używanych do produkcji żywności i pasz, tylko np. z odpadów rolnych, leśnych, słomy i alg (tzw. biopaliwa drugiej i trzeciej generacji). Ponadto takie paliwa będą mogły być wliczane nawet czterokrotnie do realizacji 10-procentowego celu energii odnawialnej.

Wbrew wcześniejszym przeciekom KE nie zaproponowała wprowadzenia tzw. przelicznika efektu ILUC do dyrektywy o jakości paliw, która wymaga 6 proc. redukcji emisji CO2 z paliw transportowych. Będzie tylko obowiązek raportowania dla krajów i dostawców paliw o tym, jakich paliw używali dla osiągnięcia celów klimatycznych obu dyrektyw (o energii odnawialnej i jakości paliw).

Efekt ILUC (z ang. indirect land use change) to zwiększona emisja CO2 w związku ze zmianą użytkowania gruntów. By uprawiać zboże pod biopaliwa (np. kukurydzę, rzepak i soję), bywają zaorywane tereny dziewicze, łąki, a nawet wycinane lasy.