Wprowadzone zmiany dotyczą doprecyzowania:
1) odnośnika nr 5 stanowiącego wyjaśnienia do kolumny 3 tabeli umieszczonej w:
- części III „Informacji o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu",
- części II „Informacji wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu"
poprzez dookreślenie sposobu obliczania ilości destylatu rolniczego wykorzystanego do produkcji biokomponentu;

2) przypisu umieszczonego na ostatniej stronie „Informacji o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu", który odnosi przedmiotowy przypis wyłącznie do potwierdzenia przez nabywcę ilości zakupionych biokomponentów.

Zmiana wzorów formularzy weszła formalnie w życie 26 czerwca br.

Podobał się artykuł? Podziel się!