Przy aktualnych plonach ziemniaków i zbóż te pierwsze pod względem produkcji etanolu z hektara (2484 l) dorównują kukurydzy (2740 l) i znacznie przewyższają żyto (924 l). Gospodarstwa produkujące ziemniaki skrobiowe osiągają plony 30–35 t/ha, znacznie wyższe niż średnia krajowa – 17 t/ha. Wykorzystując choćby częściowo potencjał produkcyjny tych gospodarstw, uzysk etanolu z hektara ziemniaków mógłby przekroczyć nawet 4000 l. Centrami surowcowymi mogłyby być zwłaszcza rejony o słabszych glebach, na których nie są uprawiane pszenica i buraki cukrowe. W północno-wschodniej Polsce, ze względu na uwarunkowania klimatyczne (krótszy sezon wegetacyjny, niższe temperatury), uprawa ziemniaków do produkcji spirytusu jest bardziej konkurencyjna od uprawy kukurydzy.

Ziemniaki uprawiane są zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach, na nawozach naturalnych. Dobra jakość ziemniaków jako przedplon wynika także z doskonałego odchwaszczenia pól poprzez liczne mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne. Tymczasem obserwowany spadek powierzchni uprawy ziemniaków oznacza drastyczne ograniczenie ilości dobrych przedplonów w płodozmianie. Konsekwencją jest bardzo zła praktyka uprawy zbóż po sobie.

Pozytywne aspekty wykorzystania ziemniaków do wytwarzania biopaliw przemawiają za rozszerzeniem tej produkcji. Argument dużej masy przerobowej (większej niż w wypadku przerobu ziarna zbóż) i problem z zagospodarowaniem poprodukcyjnym wywaru nie są w stanie poważnie zagrozić ewidentnym korzyściom. Są to tylko problemy natury techniczno-organizacyjnej, a więc stosunkowo łatwe do usunięcia.

Stanowisko Komisji Europejskiej okazuje się podobne. Ziemniaki zostały uznane za roślinę energetyczną. Warunkiem jest ich celowa uprawa do: przemysłowego przetworzenia na bioetanol albo dla wykorzystania na cele energetyczne w gospodarstwie. Zachętą są (podobnie jak w wypadku innych roślin energetycznych) dopłaty obszarowe. Wynoszą one około 31 euro za 1 ha. Ze względu na przekroczenie limitu łącznej powierzchni upraw energetycznych w całej Unii (ustalono ją na 2 mln ha) należy się spodziewać niewielkiej jej redukcji w tym roku.