"Musimy liczyć się z dalszymi zwyżkami cen olejów napędowego i opałowego w detalu, ale spodziewam się stabilizacji cen benzyny, przynajmniej na początku tygodnia lub minimalnej ich korekty w dół rzędu 1-2 groszy" - powiedziała Dorota Gudaś z Refleksu.

Dodała, że na rynku międzynarodowym w mijającym tygodniu doszło do wyraźnego umocnienia cen ropy i ten wysoki poziom nie powinien zostać w najbliższym czasie skorygowany.

W mijającym tygodniu ceny ropy i paliw gotowych pokonywały kolejne rekordowe poziomy. Na przestrzeni tygodnia ceny ropy Brent Dtd wzrosły o ponad 3 proc., ceny benzyny na rynkach światowych były stabilne, ale zwyżkę odpowiednio o ponad 9 proc. i ponad 6 proc. odnotowano w przypadku cen olejów: napędowego i opałowego.

Reflex podaje, że wbrew wcześniejszym oczekiwaniom spotkanie ministrów kartelu OPEC nie było w centrum zainteresowania inwestorów w tym tygodniu. Kraje członkowskie podjęły decyzję o utrzymaniu dotychczasowych limitów wydobycia. Decyzja ta nie była zaskoczeniem dla inwestorów przy obecnym tak wysokim poziomie cen.

Analitycy z Refleksu dodają jednocześnie, że zaskoczeniem dla rynku okazał się nieoczekiwany spadek zapasów ropy na rynku amerykańskim o ponad 3 mln baryłek, a informacja ta wywindowała ceny kontraktów na ropę do ponad 100 USD.

W kraju, w sprzedaży hurtowej zarówno PKN Orlen, jak i Grupa Lotos obniżyły ceny, ale tylko benzyny. W PKN Orlen wyniosły one 29-40 zł/1000 l, a w Lotosie 24-35 zł/1000 l.

Bardzo wysoki poziom cen olejów na rynkach zagranicznych niwelował w pewnym stopniu wysoki kurs złotego, dlatego skala podwyżek cen olejów na rynku krajowym była ograniczona. W przypadku PKN Orlen wyniosły one na przestrzeni tygodnia 13 zł /1000 l dla oleju napędowego i 1 zł/1000 l dla oleju opałowego. W Grupie Lotos ceny olejów: napędowego i opałowego wzrosły odpowiednio o 43 i 34 zł/1000 l.

Poniżej średnie ceny detaliczne paliw (w zł za litr) na 28 lutego 2008 roku, na podstawie danych biura Reflex:

Euro 95 Superplus 98 ON LPG PKN Orlen 4,39 4,51 4,14 2,18 St. Lotos 4,37 4,49 4,13 2,20 koncerny 4,39 ---- 4,15 2,22 prywatni 4,36 4,55 4,12 2,18 średnia 4,37 4,53 4,13 2,19.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!