Dopiero kilka dni temu Polska wysłała do Brukseli dokumenty potrzebne do wprowadzenia większych ulg na biopaliwa. Jeśli Komisja Europejska wyrazi zgodę, biodiesel potanieje już w kwietniu. Na konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw eksperci rozważali polskie zdolności w zakresie produkcji i przerobu surowców do produkcji biokomponentów.

- Nie ma żadnych wątpliwości w rządzie, że będzie realizowany Narodowy Cel Wskaźnikowy, a w efekcie, ze będziemy mogli zrealizować 10 procentowy udział biopaliw w paliwach transportowych w roku 2020 r. – powiedział dyr. Zbigniew Kamieński z Ministerstwa Gospodarki . Zapewniał, że wszyscy inwestorzy mogą być przekonani, ze rząd nie będzie zmieniał zamierzonego celu i mogą spokojnie planować swoją działalność gospodarczą.

W ciągu najbliższych sześciu lat ma zostać wprowadzone na polskich stacjach paliwo E85, czyli paliwo do silników benzynowych, które jest mieszanką 15 proc. benzyny i 85 proc. bioetanolu.

Kamieński mówił, że obecnie Krajowa Izba Biopaliw wspólnie z rządem zajmują się programem, który miałby zachęcać społeczeństwo, a przede wszystkim kierowców do stosowania ekologicznego paliwa. W planach mają wydzielenie stref w miastach, uzdrowiskach i na terenach chronionych. W tych miejscach będą mogły jeździć jedynie pojazdy napędzane biopaliwami, LPG i hybrydowe (napędzane wodorem). W tej sprawie prowadzone są konsultacje z minister zdrowia i ministrem środowiska.

Pierwszym miastem, w którym pojawią się nowatorskie rozwiązania będzie Warszawa. Kamieński zadeklarował, że władze stolicy będą zachęcały użytkowników samochodów do stosowania biopaliw. Motywacją do wybrania ekologicznego oleju będą np. ulgi w parkomatach.

Jak powiedział Andrzej Zakrzewski, prezes Krajowej Izby Biopaliw wytwórców olejów nie trzeba nakłaniać do produkcji. Wystarczająco podziałały projekty obniżki akcyzy. – Wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i firmami olejowymi działamy, by można było w Polsce wdrożyć biopaliwa drugiej generacji. To są te paliwa, które przede wszystkim mają niższy wskaźnik zmniejszenia emisji CO2 (znacznie mniejszy niż estrów i bioetanolu).