Mamy ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która pozwala rolnikom samodzielnie produkować paliwa na własny użytek od 1 stycznia 2007 r. W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad rozporządzeniami, które umożliwią skuteczne wejście ustawy w życie. Praktyczna organizacja tej produkcji wzbudza jednak wiele wątpliwości. 

Gliceryna – zysk czy strata
Kiedy kilka lat temu zaczęto mówić o możliwości uruchomienia produkcji biopaliw na własny użytek, podkreślano, że gliceryna powstająca przy produkcji biodiesla będzie dodatkowym źródłem dochodu bądź też będzie ją można wykorzystywać jako nawóz lub dodatek do pasz. Okazuje się jednak, że gliceryna stosowana w produkcji farmaceutycznej, spożywczej czy przy produkcji pasz to czysty glicerol o określonym składzie. Natomiast to, co jest produktem ubocznym, otrzymywanym podczas wytwarzania biopaliw w przydomowych instalacjach, zawiera obok glicerolu wiele innych, niepożądanych substancji. W efekcie owa gliceryna zamiast przynieść dodatkowe korzyści może przysporzyć rolnikom sporych problemów.

– Gliceryna będąca produktem ubocznym reakcji estryfikacji (produkcji biopaliw) zawiera m.in. sól potasową, kwasy tłuszczowe i metanol. W takim stanie należy potraktować ją jako odpad poprodukcyjny – mówi Zdzisław Pisarek, Menedżer Produktu – Estry i Gliceryna w Rafinerii Trzebinia. – Jeżeli stężenie metanolu przekracza 3 proc., substancja taka zostaje dodatkowo uznana za odpad niebezpieczny, ze wszystkimi tego konsekwencjami (musi być odpowiednio przechowywana i utylizowana).

Należy zatem zapoznać się z ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r., Nr 11, poz. 84 z późn. zm.), która określa szczegółowo zasady przechowywania i składowania takich substancji.

Zdaniem Sławomira Mazurka, rzecznika prasowego ministra środowiska: – Jeżeli odpady powstają w procesie produkcji biopaliw, to zastosowanie mają przepisy dotyczące wytwarzania odpadów, zawarte w rozdziale 4 ustawy  o odpadach (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).