Może ona także doprowadzić do niedoborów żywności w krajach najbiedniejszych. Wprowadzenie w 2020 roku obligatoryjnego progu zużycia biopaliw w wysokości 10% spowoduje wzrost dochodów unijnych rolników o 3,5%. W przypadku kukurydzy i
cukru presja cenowa jest zwykle większa, a te produkty rolne mogą podrożeć nawet o 20%. Stanie się tak mimo prognoz zwiększenia o 10% unijnego areału buraków cukrowych.

Jeszcze bardziej podrożeją oleje roślinne (30-35%). UE będzie musiała sprowadzać około 1/3 biopaliw dla zaspokojenia wewnętrznego popytu. Wzmożone zapotrzebowanie na import biopaliw może doprowadzić do ekspansji upraw energetycznych kosztem lasów deszczowych i adaptacji innych dzikich terenów pod uprawy. Takie procesy już zachodzą w krajach najbiedniejszych. Jednocześnie może dojść do konkurencji o ziemię uprawną między surowcami spożywczymi a energetycznymi, czego efektem będzie głód.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!