Zdaniem działaczy Copa – Cogeca istnieją bowiem zasadne przesłanki, że systemy weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów mogą nie zostać wdrożone na czas ( czyli do 5 grudnia 2010 roku ) w państwach członkowskich. Szczególnie , że Komisja Europejska ostatnio udzieliła pozwolenia, aby dla produkcji spoza UE stosowano bez ograniczeń wartości domyślne emisji z dyrektywy na etapie rolnym.

Komitety Copa – Cogeca uważają, że jest to zachwianie konkurencji pomiędzy produkcją z UE i spoza niej. Dlatego też wzywają Komisję do przeprowadzenia szybkiej oceny dobrowolnych systemów opracowanych przez podmioty gospodarcze oraz do rozważenia potrzebnych instrumentów przejściowych.

- Unijna dyrektywa o energii odnawialnej, której celem jest promowanie stosowania biopaliw jest bardzo ważnym aktem prawnym wprowadzającym obowiązkowe kryteria trwałości w dziedzinie środowiska i emisji gazów cieplarnianych. Jest to warunkiem dostępu do rynku biopaliw i biopłynów – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!