- Ministerstwo Rodziny przygotowało programy skierowane do osób starszych, na które w 2018 roku przeznaczone zostanie 150 mln zł. Będzie to m.in. program aktywizacji osób starszych na lata 2014-2020, adresowany do samodzielnych i aktywnych osób starszych, program wieloletni +Senior plus+, w ramach którego tworzone są placówki dziennego pobytu zarówno dla osób niesamodzielnych jak i samodzielnych oraz +Opieka 75 plus+, zaspokajający potrzeby osób starszych o ograniczonej samodzielności - podkreśliła Aleksandra Wójcik z Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W 2017 roku na realizację programu "Senior plus" przeznaczono 30 mln zł; w kraju powstało 35 dziennych domów pobytu i 96 klubów dla seniorów. Jak dodała Wójcik, obecnie trwa nabór do kolejnej edycji programu, na którą przeznaczono 80 mln zł, co powinno pozwolić na utworzenie ponad 300 nowych placówek.

W 2018 roku po raz pierwszy realizowany będzie program "Opieka 75 plus". Skierowany jest on do seniorów zamieszkujących na terenie małych gmin do 20 tys. mieszkańców i umożliwia finansowanie usług opiekuńczych.

- Od kilku lat prowadzony jest program aktywizacji społecznej seniorów; podmioty działające na ich rzecz mogą ubiegać się o dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. zł w ramach czterech priorytetów - edukacji seniorów, integracji międzypokoleniowej, partycypacji społecznej osób starszych i usług społecznych na rzecz seniorów - zaznaczyła Wójcik.

Według danych MRPiPS, czynniki takie jak wydłużenie przeciętnego trwania życia, niski poziom dzietności i migracja ludności sprawiają, że polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. W 2016 r. seniorzy stanowili ok. 24 proc. społeczeństwa, czyli ponad 9 mln na 38 mln populacji. W kolejnych latach proces starzenia będzie się nasilał; prognozuje się że w 2050 roku osoby w wieku 60 plus będą stanowić ok., 40 proc. ogółu ludności Polski.

Polityka senioralna znajduje się również w obszarze zainteresowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Zajmujemy się m.in. gminnymi radami seniorów - to ciała konsultacyjne tworzone dobrowolnie przez gminy. W lutym 2016 r. w Polsce funkcjonowało 197 gminnych rad seniorów, natomiast w czerwcu br. - jest ich już 290, czyli można powiedzieć, że liczba ta wzrosła prawie o połowę. Wydaje się, że to dużo, jednak zważywszy, że wszystkich gmin mamy prawie 2,5 tys., jest to zaledwie 12 proc. - podał dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w MSWiA Grzegorz Ziomek.