85 lat to kawał historii: politycznej, gospodarczej, ustrojowej, ale również - tak z naszego poletka - wydawniczej. Przez ten czas zmieniło się bardzo wiele - przede wszystkim tytuł. Odchodzili i przychodzili nowi dziennikarze, zmieniali się wydawcy, redaktorzy naczelni, częstotliwość, z jaką "Farmer" ukazywał się na rynku, objętość czasopisma, zakres tematyczny, szata graficzna, możliwości techniczne redaktorów, fotografów, drukarni…

Właściwie wszystko jest inne oprócz idei, która przyświecała 85 lat temu założycielom czasopisma, a którą obecny tytuł kontynuuje. Zarówno inicjatorzy "Przysposobienia Rolniczego", jak i obecny wydawca "Farmera" - PTWP - wraz z redaktorem naczelnym i całym zespołem redakcyjnym kierują się przede wszystkim potrzebami czytelników, czyli rolników. "Przysposobienie Rolnicze" miało przekazywać wiedzę niezbędną każdemu gospodarzowi - zarówno z zakresu uprawy roślin czy hodowli zwierząt, jak i obyczajowości, kultury czy literatury fachowej. Współczesny "Farmer" stawia sobie podobne cele - może mniej edukacyjne, a bardziej poradnicze, ale co do idei podobne.

AMERYKAŃSKIE 4H, CZYLI POLSKIE PR

W pierwszym numerze, na pierwszej stronie "Przysposobienia rolniczego" czytamy: Jako pismo fachowe, rolnicze, starać się będziemy przedewszystkiem, by podawać wiadomości dotyczące przysposobienia rolniczego i tych wszystkich umiejętności, które z nauką przyrody jako podstawą wiedzy rolniczej, z zadaniami konkursowymi i z pracą na roli są związane, wskazując na najnowsze zdobycze nauki na tem polu, by przez to podnosić i utrzymać z każdym rokiem stan naszego rolnictwa, które jest podstawą dobrobytu całego naszego Państwa i Narodu (pisownia oryginalna).

Tak misję czasopisma widział Stefan Wyrzykowski, pierwszy redaktor nowego czasopisma wydawanego przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie z zasiłku Ministerstwa Rolnictwa. Miało ono propagować wśród polskich rolników ideę 4H - od angielskich słów: head - głowa, heart - serce, hand - ręka, health - zdrowie, amerykańskich klubów młodzieżowych zrzeszających rolników, służących im pomocą i edukacją. Głowa symbolizuje pomysłowość i przemyślane działania, serce to idea zgodnej współpracy z innymi i wierność, sprawne ręce - prace manualne i pokonywanie trudności własnym wysiłkiem fizycznym, czyli podstawy działalności rolników, a dbałość o zdrowie zapewnia lepszą jakość życia i pracy.