Zawarte na 5 lat z możliwością przedłużenia porozumienie dotyczy współpracy między dwiema agencjami w celu zapewnienia skutecznych form wzajemnego wsparcia, m.in. przy:

● podejmowaniu wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie schematów WPR 2014-2020;

● współpracy w zakresie udzielania wzajemnego wsparcia administracyjnego dotyczącego wdrażania płatności bezpośrednich;

● współpracy dotyczącej działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020, procesów zatwierdzania płatności wniosków oraz realizacji płatności i kontroli;

● współpracy w zakresie rozwoju systemów informatycznych;

● współpracy przy podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz krajów kandydujących do UE i krajów trzecich;

Obie agencje w najbliższym czasie zamierzają współpracować przy tworzeniu agencji płatniczej na Ukrainie. Mimo, że kraj ten nie jest w UE zamierza utworzyć taką agencję.

NMA zatrudnia 862 pracowników i wkrótce zostanie włączona do niej agencja regulacji rynku rolnego.

Krajowa Agencja Płatnicza Litwy (NMA) ma 182 tys. klientów, a ostatnio za jej pośrednictwem dopłaty bezpośrednie otrzymało 135 tys. beneficjentów.

Podobał się artykuł? Podziel się!