Chodzi o Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Unijny program PEAD jest realizowany od 1987 r. Polska uczestniczy w nim od 2004 r. Od tego roku program jest zmieniony, a pomoc została połączona z aktywizacją ubogich.

Produkty spożywcze dostarczane są do organizacji partnerskich zajmujących się pomocą dla najuboższych, tj.: Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

"Dostawy realizowane będą do 95 magazynów we wszystkich województwach i potrwają do grudnia 2015 r. Do magazynów tych organizacji trafi ok. 60 tys. ton żywności o łącznej wartości ponad 171,4 mln zł" - powiedział prezes ARR Radosław Szatkowski. Dostarczane będą takie produkty jak m.in.: makaron świderki, ryż biały, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, płatki kukurydziane, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, koncentrat pomidorowy i dżem truskawkowy.

Osoby najbardziej potrzebujące będą otrzymywać pomoc żywnościową za pośrednictwem ok. 1300 organizacji, większość z nich (1220 placówek) jest w sieci Federacji Polskich Banków Żywności. Ponadto produkty będą przekazywane potrzebującym za pośrednictwem 250 placówek Komitetu Pomocy Społecznej oraz 48 placówek Polskiego Czerwonego Krzyża.

Paczki żywnościowe lub posiłki będą wydawane do lutego 2016 r. osobom zakwalifikowanym przez ośrodki pomocy społecznej do otrzymania pomocy żywnościowej oraz osobom bezdomnym. Zgodnie z wytycznymi resortu pracy pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej - których dochód nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego, czyli 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Bezpłatnej pomocy żywnościowej towarzyszyć będą działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najbardziej potrzebujących. Organizacje partnerskie (charytatywne) uczestniczące w programie zorganizują dla swoich beneficjentów różnego rodzaju warsztaty, np. kulinarne, na temat diet i zdrowego żywienia, programy edukacyjne zapobiegające marnotrawieniu żywności. Działania te będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Prezes poinformował, że Agencja Rynku Rolnego jako instytucja pośrednicząca w systemie wdrażania programu operacyjnego będzie wypłacać na rzecz organizacji partnerskich dotacje z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz dotacje z tytułu środków towarzyszących.

Pomoc otrzymuje rocznie w Polsce blisko 4 mln osób.

Podobał się artykuł? Podziel się!